Two Studio Space’s available at Het Wilde Weten, Rotterdam

(for English see below)

Stichting Het Wilde Weten heeft per 01 augustus 2022 twee ateliers/studio’s beschikbaar.

1e verdieping studio, 19m2, gelegen op het noorden, volledig gerenoveerd, klein balkon, huidige huur 153/maand (inclusief g/w/l en internet)

2e verdieping studio, gelegen op het zuiden, 46m2, huidige huur 372 euro/maand (inclusief g/w/l en internet)

Bij Het Wilde Weten zijn we met 15 leden (werkend in diverse media) en zelf organiserend. Naast onze individuele praktijk hebben we een projectruimte die beschikbaar is voor gebruik door leden, openbare programma’s, tentoonstellingen en anderen. We hebben ook een residency-programma, waarbij we 4-6 gastkunstenaars per jaar uitnodigen die in het gebouw wonen en werken. We onderhouden zelf op verschillende manieren ons gebouw, wat betekent dat vrijwilligerswerk een verplicht onderdeel is van onze stichting. We zijn daarom alleen op zoek naar personen die – naast het gebruik van een studio voor hun artistieke praktijk – ook willen bijdragen aan de uitvoering en instandhouding van onze programma’s en het onderhoud.

Als je denkt dat bovenstaande de kans is die je zoekt en waar je om geeft, solliciteer dan door een motivatiebrief te sturen samen met een portfolio in pdf en/of een link naar je website naar info@hetwildeweten.nl, met als onderwerp ‘studio application’

LET OP: Graag aangeven in welke studio je interesse hebt. Deadline is donderdag 30 juni 2022.
Na een eerste selectie zullen we interviews houden bij Het Wilde Weten op maandag 11 juli of woensdag 13 juli.

Delen van deze informatie wordt gewaardeerd,
Vriendelijke groet,

Stichting Het Wilde Weten has two studios becoming available per 01 August 2022.

1st floor studio, northern exposure, 19m2, completely renovated, small balcony, current rent € 153/month (including g/w/l and internet)

2nd floor studio, southern exposure, 46m2, current rent € 372/month (including g/w/l and internet)

At Het Wilde Weten we are 15 members (working in various media) and we are self-organized. Next to our individual practice we’re running a project space that is available for member use, public programs, exhibitions and others. We also have a residency program, where we select 4-6 guest artists a year who we host in the building. The artists who have a studio at HWW are also responsible for the care and maintenance of the building, which means that volunteering some of your time is mandatory. So, we are only looking for persons who – in addition to using a studio for their artistic practice – are also willing to contribute to the running and maintaining of our programs and building.

If you feel the above is the opportunity you’re looking for and what you care about, then please apply, by sending a letter of motivation along with an attached portfolio in PDF and/or link to your website to info@hetwildeweten.nl, using ‘studio application’ as subject.

NOTE:
Please indicate which studio you are interested in. Deadline is Thursday 30 June 2022.
After a first selection, we will have interviews at Het Wilde Weten on Monday 11 July or Wednesday 13 July.

Sharing of this email is appreciated,
All best,