04.02.2012 – 05.02.2012 MALEREI 6 with Jasper Hagenaar

Malerei is een serie van negen weekend solo-tentoonstellingen in de projectruimte van Het Wilde Weten te Rotterdam. De zesde Malerei laat werk zien van Jasper Hagenaar (Tilburg 1977).

Het Wilde Weten heeft het genoegen u uit te nodigen voor de feestelijke opening:
Zaterdag 4 februari van 21:00 – 0:00 uur.

De tentoonstelling is daarna nog te zien zondag 5 februari van 13:00 – 17:00 uur.

“Hagenaar laat ons niet zomaar vertoeven in het paradijs van ‘Once upon a time’. Er is altijd een besef van breuk of dreiging aanwezig in het werk. Door een fractie grijs toe te voegen aan heldere kleuren heeft Hagenaar zijn kleurpalet ‘vergrauwt’, wat suggereert dat hij zich verbannen weet uit die tijd en uit de jeugd in het algemeen. Zijn werk kun je dan ook zeker niet naïef noemen. Het is ook geen romige romantiek; de beelden hebben een donkere ondertoon, de palm verwijst niet alleen naar paradijselijke oorden maar ook naar overgewaaide orkanen, al dan niet van politieke aard.”

Renée Borgonjen, februari 2008

“De ongrijpbaarheid in het schilderwerk van Jasper Hagenaar is precies zijn kracht. De schilderijen gaan over schilderen. Het toont wat je met verf en verbeelding kunt oproepen aan werelden, zonder concessies te doen aan de wetten van de werkelijkheid. De ultieme verleiding van schilderkunst is het vermogen om een zelfstandige werkelijkheid vorm te geven. En Jasper Hagenaar maakt daar gretig gebruik van.”

Robbert Roos, oktober 2011

///

Opening Saturday February 4 2012, 21:00 – 00:00
And open on Sunday February 5 2012, 13:00 – 17:00

Malerei is a series of nine solo exhibitions with the duration of one weekend, in the projectspace of Het Wilde Weten in Rotterdam. The sixth Malerei account the work of Jasper Hagenaar (Tilburg, 1977).

“Hagenaar does not just let us stay in the paradise of ‘Once upon a time’. There is always a sense of failure or threat present in his work. By adding a fraction of gray to bright colors Hagenaar has been “graying” his color scheme which suggests that he was exiled from that time and from youth in general. His work can certainly not be called naive. Nor is it a creamy romance, the images have a dark undertone, the palm does not only refer to paradisiacal places but also to hurricanes that have blown, whether or not in a political sence.”

Renee Borgonjen, February 2008

“The elusiveness of the paintings of Jasper Hagenaar is precisely its strength. The paintings are about painting. It shows what worlds you can evoke with paint and imagination without compromising to the laws of reality. The ultimate temptation of painting is the ability to create an autonomous reality, something Jasper Hagenaar eagerly makes use of.”

Robbert Roos, October 2011