18.11.2012 A way of getting closer – talk Antoinette Nausikaa & guests

talk met Maurice Knegtel Sensei, Zen meester en Drs. Annewieke Vroom, Religieus filosoof.
Zondag 18 November 2012, 15:00h – 17:00h
Kunst en religie in de sleur van alledag.

tentoonstelling
Opening 8 December, 17:00h
Open 9, 15, 16 en 22 December, 12:00-17:00h
(en op afspraak, mail: antoinette.nausikaa@gmail.com)

‘Er zijn momenten in het leven waarop de vraag, of je anders kunt denken dan je denkt en anders waarnemen dan je ziet, essentieel is om te blijven kijken en nadenken..”
Michel Foucault “Het gebruik van de lust”.

Tijdens haar residency in de voormalige klooster kapel van Het Wilde Weten onderzoekt Antoinette Nausikaa hoe ze met haar werk en leven de toeschouwer kan aansporen tot het opnieuw leren kijken naar en ervaren van ons alledaagse bestaan.

Door het tussentijds openstellen voor publiek van haar studio laat Antoinette aan de toeschouwer zien hoe zij in haar werkproces met verschillende vragen omgaat. In de kapel/studio gaat ze in gesprek met Maurice en Annewieke. De dialoog is een ontdekkingstocht om religie en kunst te herkennen in de sleur van alledag.

Antoinette Nausikaa (1973) woont en werkt in Amsterdam.
In 2004 studeerde zij af aan de Gerrit Rietveld akademie en in 2010 aan de Rijksakademie van Beelden Kunsten in Amsterdam.

Maurice Knegtel (1963) heeft vergelijkende wijsbegeerte gestudeerd en beoefent ruim twintig jaar zen meditatie. Hij is gekwalificeerd zen leraar (Sensei) en priester in de Soto zen traditie van de Amerikaanse meester Genpo Roshi, doceert boeddhistische filosofie en is auteur van drie boeken over integratie van spiritualiteit in het dagelijkse leven: Voorbij willen en weten (Servire 1998), Zelfonderzoek (Servire 1999) en De vrijheid om te verliezen (Servire 2000). In 2004 verscheen van hem Het Dharma Spel en in 2008 verscheen bij Felix Uitgeverij zijn boek Ontwaakte aanwezigheid. In maart 2012 verscheen zijn nieuwste boek Integrale Zen. Je dagelijkse leven is spirituele beoefening. Sinds 2006 is Maurice Knegtel ook aktief als programmamaker bij de Boeddhistische Omroep Stichting, onder andere op internet als de Cybermonnik.

Drs. Annewieke Vroom (1978) is godsdienstfilosoof aan de Vrije Universiteit.
Zij doceert wijsbegeerte aan de opleidingen theologie, islam en religiestudies op de Faculteit der Godgeleerdheid. Haar onderzoek richt zich op diversiteit en interreligieuze dialoog, met name de Boeddhistisch-Christelijke. In 2008 won zij een onderwijsprijs vanwege haar vak Oosterse Filosofie, waarin de studenten, en niet de docent, de hoofdrol speelden.

Vanwege het innovatieve karakter van haar onderzoek werd zij vorig jaar verkozen voor een Fulbright Scholarship, waarmee ze een half jaar aan Boston College studeerde. Ook studeert zij regelmatig aan het Nanzan Institute for the Study of Religion and Culture in Japan. Als coördinator voor het Amsterdam Center for the Study of Cultural and Religious Diversity organiseert Annewieke de serie Buddhism@VU. Eerder werkte zij als identiteitsbegeleider op interreligieuze basisscholen in Amsterdam Zuid-Oost.