25.02.2011 – 06.03.2011 Exhibition residency project 1 maand Marxloh

1 MAAND MARXLOH

May JETSKE DE BOER June CHRISTINE SAALFELD July ERIC JAN VAN DE GEER August KIM BOUVY September ELIAN SOMERS October INE LAMERS guest SANDRO SETOLA

During the year of the Cultural Capital of Europe Ruhr.2010 six artists from Rotterdam were given the opportunity to work for one month in Marxloh, part of the industrial city of Duisburg (Germany). The exhibition brings together seven artistic approaches to the complex and transforming agglomeration of industry and habitation in Marxloh and the surrounding Ruhr area. In November 2010 the exhibition has been shown in Marxloh. 1 maand Marxloh was initiated and organized by the artists Kim Zieschang and Arnoud Schuurman. More information: www.nl-ruhr.de/1-maand-marxloh

Opening exhibition 1 maand Marxloh Friday February 25 at 17:00 hrs
by Hugo Bongers, Director of the Rotterdam Council for Art and Culture

Guided tour by Jetske de Boer – Staatsorgaan voor Toekomst Organisatie en Planning (S.T.O.P.) during the opening and by appointment (jetskedeboer@gmail.com)

Open February 25 – March 6 Thursday – Sunday: 12:00 – 17:00 hrs and by appointment (tel. 06 52144001, eenmaandmarxloh@yahoo.de)

1 maand Marxloh is a project by Foundation Modile and was initiated by Kim Zieschang and Arnoud Schuurman. The project is supported by the City of Rotterdam Department of Culture, the Centre for Visual Arts Rotterdam, the Kingdom of the Netherlands in the framework of NL-Ruhr, the Development Company Duisburg EG DU, the City of Duisburg, the Medienbunker Marxloh, the european centre for creative economy and the Cultural Capital of Europe Ruhr.2010.

NL
1 MAAND MARXLOH

mei JETSKE DE BOER juni CHRISTINE SAALFELD juli ERIC JAN VAN DE GEER augustus KIM BOUVY september ELIAN SOMERS oktober INE LAMERS gast SANDRO SETOLA

Tijdens het jaar van de culturele hoofdstad Ruhr.2010, verbleven zes kunstenaars uit Rotterdam ieder voor een maand in Marxloh, stadsdeel van de Duitse industriestad Duisburg. Voor de kunstenaars was Marxloh het uitgangspunt voor individueel onderzoek in het Ruhrgebied. De expositie brengt zeven benaderingen bij elkaar van een complexe en zich transformerende regio. In november 2010 was de expositie in Marxloh te zien. Het project werd geïnitieerd en organiseert door de kunstenaars
Kim Zieschang en Arnoud Schuurman.
Meer informatie: www.nl-ruhr.de/1-maand-marxloh

Opening tentoonstelling 1 maand Marxloh Vrijdag 25 februari om 17:00 uur
door Hugo Bongers, directeur van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

Rondleiding van Jetske de Boer – Staatsorgaan voor Toekomst Organisatie en Planning (S.T.O.P.) tijdens de opening and op afspraak (jetskedeboer@gmail.com)

Geopend 25 februari – 6 maart donderdag – zondag: 12:00 – 17:00 uur en op afspraak (tel. 06 52144001, eenmaandmarxloh@yahoo.de)

1 maand Marxloh is een project van stichting Modile en een initiatief van Kim Zieschang en Arnoud Schuurman. Het project wordt ondersteund door de Gemeente Rotterdam, dienst Kunst en Cultuur; het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam; het Koninkrijk der Nederlanden i.h.k.v. NL- RUHR; de Entwicklungsgesellschaft Duisburg [EG DU]; de stad Duisburg, de
Medienbunker Marxloh, het european center for creative economy [ecce] en de culturele hoofdstad Ruhr.2010.

D
1 MAAND MARXLOH [1 Monat Marxloh]

Mai JETSKE DE BOER Juni CHRISTINE SAALFELD Juli ERIC JAN VAN DE GEER August KIM BOUVY September ELIAN SOMERS Oktober INE LAMERS Gast SANDRO SETOLA

Im Jahr der Kulturhauptstadt Ruhr.2010 verbrachten sechs Künstler aus Rotterdam jeweils einen Monat in Marxloh, Stadtteil der Industriestadt Duisburg. Die Künstler waren eingeladen an einem künstlerischen Vornehmen zu arbeiten, das sich mit Marxloh und dem großen Rest des Ruhrgebiets befasst. Die Ausstellung zeigt sieben Betrachtungsweisen einer komplexen und sich transformierenden Region. Im November 2010 wurde die Ausstellung in Marxloh gezeigt. Das Projekt wurde initiiert und organisiert durch die Künstler Kim Zieschang und Arnoud Schuurman. Mehr Information: www.nl-ruhr.de/1-maand-marxloh

Eröffnung Ausstellung 1 maand Marxloh Freitag Februar 25 um 17:00 Uhr
durch Hugo Bongers, Direktor des Rotterdammer Rat für Kunst und Kultur

Führung von Jetske de Boer – Staatsorgaan voor Toekomst Organisatie en Planning (S.T.O.P.) während der Eröffnung und auf Absprache (jetskedeboer@gmail.com)

Geöffnet Februar 25 – März 6 Donnerstag – Sonntag: 12:00 – 17:00 Uhr und auf Absprache (tel. +31 (0)6 52144001, eenmaandmarxloh@yahoo.de)

1 maand Marxloh ist ein Projekt von Modile e.V. und ist eine Initiative von Kim Zieschang und Arnoud Schuurman. Das Projekt wird unterstützt durch die Stadt Rotterdam, Dienst Kunst und Kultur; das Zentrum Bildende Kunst Rotterdam; das Königreich der Niederlande im Rahmen von NL-RUHR; die Entwicklungsgesellschaft Duisburg [EG DU]; die Stadt Duisburg, den Medienbunker Marxloh, das european center for creative economy [ecce] und die Kulturhauptstadt Ruhr.2010.