Call for entries: WildeBoekenMarkt – WildBookMarket tijdens Art Rotterdam

Kunstenaarsinititatief Het Wilde Weten nodigt kunstenaars en kleine, onafhankelijke uitgeverijen voor alweer de 3e editie van de WildeBoekenMarkt (WBM). Op de WBM presenteren kunstenaars en kleine uitgeverijen uit binnen- en buitenland hun bijzondere kunstboeken. WBM is dé gelegenheid om bijzondere kunst(enaars)boeken te bekijken, te kopen of zelfs te ruilen.

Opening: vrijdag 10 februari om 19.00 tot 23.00u.
Open: zaterdag 11 en zondag 12 februari 2011 van 14.00 tot 19.00u.

Locatie: Het Wilde Weten, Robert Fruinstraat 35, 3021 XB Rotterdam
Entree is vrij.

Op het programma staan; ARTBOOK, ARTEDITORS, HETWILDEWETENBENCH, CHANGE, SCATTER en de WBMcatalogus. Updates volgen op www.hetwildeweten.nl. WBM is gedurende Art Rotterdam.

Deelnemen aan de boekenmarkt? Schrijf je dan nu in! Er is een online fomulier voor ARTISTS en een voor PUBLISHERS. Je gegevens worden automatisch in een database gevoegd.

Inschrijven kan tot uiterlijk 21 januari. Lees eerst de voorwaarden hieronder.

Hoe eerder aanmelden, hoe beter. VOL is VOL.

Vragen? email naar WBM.HWW@gmail.com
Ideeën voor boekpresentaties, enz. zijn welkom!

Op 11 en 12 februari zijn er ook Open Ateliers bij Het Wilde Weten.

 

WBM_aflever_delivery_form (PDF)

(English below:)

Artist run space Het Wilde Weten invites artists and small, independent publishers
to present their publications at the 3rth edition of the WildBookMarket (WBM).

Opening: 10 February 2012 19.00 – 23.00h
Open: Saturday 11 – Sunday 12 February 2011 from 14.00 to 19.00.
Location: Het Wilde Weten, Robert Fruinstraat 35, 3021 XB Rotterdam
Entrance: free.

At the WBM, national and international artists and publishers will be presenting their remarkable
art books. WBM is the ideal opportunity to explore, buy or exchange art(ists) books.
Programmed are; ARTBOOK, ARTEDITORS, HETWILDEWETENBENCH, CHANGE,
SCATTER and the WBMcatalogue. Updates will follow at www.hetwildeweten.nl.
WBM is during Art Rotterdam.

Would you like to participate? Register now! There is a online registration form for ARTISTS
and one for PUBLISHERS. Your data will automatically be placed into a database.
Deadline January 21. Please read the conditions below or at www.hetwildeweten.nl
Please register as soon as possible. FULL is FULL.

Questions? Send an email to WBM.HWW@gmail.com
Ideas for book presentations etc. are welcome!

On February 11 and 13, between 10.00 and 17.00, there will be Open Studios in the building of HWW.

WBM_aflever_delivery_form (PDF)

 

 

 

WBM VOORWAARDEN / CONDITIONS (below)

WBM VOORWAARDEN

WBM verwelkomt kunstenaars en kleine uitgeverijen van kunst(enaars)boeken die hun publicaties willen presenteren en verkopen tijdens de WBM. Het Wilde Weten behoudt zich het recht voor om deelnemers op grond van de voorgestelde publicaties te weigeren voor deelname.

Van publicaties van individuele kunstenaars zal HWW de centrale verkoop verzorgen. Boeken kunnen worden afgegeven bij HWW of opgestuurd per post. Van alle publicaties (in oplage) geldt dat er minimaal 3 (en maximaal 10) moeten kunnen worden verkocht en ingeleverd/ingestuurd. Er wordt 10% commissie geheven op de verkoopprijs van alle verkochte exemplaren.De opbrengst van verkochte exemplaren is uitsluitend contant af te halen bij HWW, je kunt dat doen als je onverkochte exemplaren ophaalt.

Van uitgeverijen, instellingen, etc, met meerdere titels wordt verwacht de eigen stand te bemannen en te runnen. Aan instellingen, uitgevers, initiatieven, handelaren, enz, die zelf boeken aanbieden/verkopen wordt door HWW € 60,-inschrijfgeld in rekening gebracht. Dit dient uiterlijk 1 februari 2012 zijn overgemaakt op rekening 406629 tnv Stichting Het Wilde Weten II.
De opstelling van de stands zal anders (beter) zijn als vorig jaar. In verband met de verdeling van plaatsen is inschrijven noodzakelijk, dit kan via het online formulier, graag zo spoedig mogelijk.

Vragen?: mail
wbm.hww@gmail.com

AFGEVEN/OPSTUREN BOEKEN
Bij de boeken lever/stuur je het ingevulde afleverformulier in.
– In elk boek komt de prijs op een papiertje of direct geschreven met potlood.
– Voor publicaties in oplage: minimaal 3 exemplaren per titel inleveren,
– Geef bij elke publicatie aan of je het doneert aan de HWW-bieb.

BOEKEN AFGEVEN BIJ HWW OP:
– woensdag 8 februari tussen 15.00 en 18.00
– donderdag 9 februari tussen 15.00 en 18.00
– vrijdag 10 februari tussen 12.00 en 15.00u

BOEKEN STUREN NAAR:
WBM-Het Wilde Weten
Robert Fruinstraat 35
3021 XB Rotterdam
– Zorg dat zendingen voor 8 februari bij HWW in de bus vallen.
– Pakketten die onvoldoende zijn gefrankeerd worden niet aangenomen.
Let er op dat je pakketten niet met koeriersdiensten stuurt waarvoor HWW mogelijk de pakketten elders moet ophalen (zoals bijv GLS of FedEx indien onbestelbaar)! Informeer bij de postdienst. Ontvangst wordt bevestigd per email.

– Als boeken worden geruild wordt dat door de ruilende partijen onderling geregeld: HWW speelt daarbij geen rol.
– Boeken worden NIET teruggestuurd. Boeken ophalen kan alleen op zondag 12 februari, direct na afloop van WBM, en op maandag 13 februari tussen 12.00 en 15.00u. De boeken die na 15 maart 2012 niet zijn opgehaald, zijn van Het Wilde Weten.

– Het Wilde Weten is niet aansprakelijk voor verkeerd geprijsde boeken, diefstal, beschadiging of verdwijning van boeken.

Vragen:mail wbm.hww@gmail.com

Doneer jouw boek aan Het Wilde Weten voor haar bibliotheek!

 

WBM CONDITIONS
WBM welcomes artists and small publishers of art (ists) books to present and sell their art/artist’ books. Het Wilde Weten reserves the right to refuse participants due to the character of the proposed titles that we find not suitable enough for this context.

The administration of sales for artists selling their books will be managed via a central cash register. Books can be either delivered at HWW in person, or sent by mail. Publishers and institutions will manage their own sales administration. For publications that are printed in an edition: at least 3 copies (but no more than 10 copies) need to be available for sale and to be sent to or delivered at HWW.
10% commission is charged on the sale of all books sold. This will be deducted from the total revenue at the end of the WBM. The revenue from books sold can be collected from HWW in cash, when you collect your unsold copies.

Publishers, institutions, etc, that would like to present several titles are expected to run their own stand. These ‘book professionals’ selling books at WBM will be charged a € 60,- fee to be paid no later than February 1 2012 at accountno. 406629 of Stichting Het Wilde Weten II.
The exhibition of the standholders will be different (better) from last year. Due to the allocation of places it is required to register. To guarantee your participation, please use the online form as soon as possible.
Questions?: mail
wbm.hww@gmail.com.

DELIVERY/SENDING BOOKS
-Together with your books, you submit the
delivery form on which the titles, the number of copies, etc, are stated.
– Each book needs to be priced with a paper or written with pencil.
– For publications in print-run editions: provide at least 3 copies but no more than 10 copies.
– For all the publications please indicate whether you are donating a copy to the HWW library.

DELIVERY OF BOOKS AT HWW:
-Wednesday February 8 between 15.00 and 18.00
-Thursday February 9 between 15.00 and 18.00
-Friday February 10 between 12.00 and 15.00h.

SEND BOOKS TO:
WBM-Het Wilde Weten
Robert Fruinstraat 35
3021 XB Rotterdam
The Netherlands
– Ensure that shipments are received at HWW before 8 February.
– Packages with insufficient postage will not be accepted by HWW.
Please make sure you send packages to HWW and that need not to be retrieved elsewhere (like eg GLS FedEx)! Check with the mail service. Please send us an email when you have sent the books so we know they are on their way. When applicable: send us the track and trace number. We will confirm by email upon delivery.

– The swapping of books is the responsibility of the parties involved: HWW will not interfere.

– Books will NOT be sent back, but can only be collected on Sunday, 12 February, immediately after the WBM has closed, and on Monday, 13 February between 12.00 and 15.00. Books not picked up before March 15 2012 shall belong to Het Wilde Weten.

– Het Wilde Weten is not responsible for theft, damage or disappearance of books.

Questions?: mail wbm.hww@gmail.com

HWW would be very pleased to receive your book as a donation for its library!